ידיים אחת על השנייה ידיים אחת על השנייה
קבוצת י.ד ברזאני
מבנה הארגון
מבנה הארגון