מדיניות פרטיות

תקציר

קבוצת י.ד ברזאני מחויבת לשמירה על פרטיות נתוניך האישיים. על כן, אנו אוספים ממך נתונים אישיים אך ורק ככל שנדרש לנו על מנת לספק את המוצרים והשירותים שלנו, ולצורך מילוי החוזים שלנו ועמידה בדרישות ניהול הרישום החלות עלינו. מדיניות הפרטיות של קבוצת י.ד ברזאני מפרטת את סוגי המידע שאנו אוספים ממך, כיצד אנו אוספים את המידע, כיצד אנו משתמשים בו, וכיצד תוכל לשלוט בנתוניך האישיים.

למה אנו מתכוונים כשאנו אומרים נתונים אישיים? ובכן, דוגמאות של נתונים שאנו אוספים הן שמך, פרטי כתובתך, וסיסמתך... למעשה כל פרט שיכול לשמש כדי לזהות אותך.

מסמך זה מכיל כמות גדולה של מידע, ואנו מבינים כי אולי לא קל להפנים את כולו. בכל שאלה, אנא פנה אל הממונה מיכל על הגנת נתונים (DPO) בחברתנו האחראי לענייני פרטיות, בכתובת info@ydb.co.il. אנו מנטרים תיבת דואר זו באופן פעיל.

 

מתי אנו אוספים את נתוניך האישיים

הנתונים שאתה מוסר לנו

בדרך כלל אנו אוספים נתוני פרטיות הנלקחים ממך כאשר אתה מוסר לנו אותם מרצונך החופשי, כמו לדוגמה, כאשר אתה:

נתונים אחרים המשויכים אליך

אנו אוספים ושומרים מידע אישי גם בדרכים פחות גלויות לעין, כדי לספק את המוצרים והשירותים שלנו. אלה כוללים:

נתונים המוצעים על ידי דפדפן האינטרנט שלך

אנו משתמשים גם במידע המוצע באופן חופשי על ידי דפדפן האינטרנט שלך, כגון:

קובצי Cookie

כמו אתרים רבים, אנו משתמשים בקובצי Cookie. קובצי Cookie הם מזהים אלפא-נומריים (מכילים אותיות וספרות) ש-קבוצת י.ד ברזאני ושותפיה מעבירים אל הכונן הקשיח של מחשבך באמצעות הדפדפן שלך, כדי לאפשר למערכות שלנו לזהות את הדפדפן. אנו ושותפינו משתמשים בקובצי Cookie מזהים קבועים, כדי לזכור את המידע שלך ולקשר את הפעילויות שלך אליך, כמו גם בקובצי Cookie זמניים. אף שיש באפשרותך לבצע פעולות כדי לכבות, לחסום או להשבית קובצי Cookie, אם תעשה זאת, ייתכן ש-קבוצת י.ד ברזאני לא יעבוד ולא ייראה כפי שאנו תכננו אותו. בכל זאת, אם תרצה לבצע פעולות אלה, תוכל לעשות זאת על ידי ביצוע ההוראות הקשורות לדפדפן שלך. קובצי ה-Cookie שלנו וקובצי ה-Cookie הנאספים ונשמרים על ידי שותפינו המהימנים משמשים למטרות שונות, הכוללות:

כתובת ה-IP שלך

כתובת ה-IP של מחשבך נרשמת ומשמשת למספר מטרות, לרבות:

נתונים נוספים

נתונים נוספים עשויים להתקבל אודותיך מתוך נתונים הנלקחים ממקורות ציבוריים וממקורות אחרים כמו חברות ששילמנו להן, ושותפים מהימנים אחרים, באמצעות נתונים שכבר אספנו אודותיך. אנו משתמשים בנתונים אלה כדי לגלות תרמיות, לאתר חדירה לחשבונות, ולשפר את רמת הביצועים של המוצרים והשירותים שלנו.

 

מה אנו עושים עם הנתונים הנאספים ממך

קבוצת י.ד ברזאני חותרת לצמצם את כמות הנתונים שאנו אוספים, ומשתדלת להגביל את השימוש בהם למצבים שבהם קיבלנו רשות לאסוף את הנתונים.

אנו מתחייבים להשתמש בנתונים הללו אך ורק על מנת לספק, לשפר, ולמטב את המוצרים והשירותים שלנו, למלא אחר התחייבויותינו על פי חוזים, דרישות ניהול הרישום, או הרגולציה, ככל שנדרש על ידי החוק, גורם אכיפת החוק, או צו חוקי, או ככל שנדרש או מותר למטרות חוקיות אחרות. זהו השימוש שאנו עושים בנתונים:

אספקה ושיפור של מוצרים ושירותים

העברת מידע לצדדים שלישיים מהימנים

אנו משתמשים בצדדים שלישיים ובקבלנים מהימנים כדי לספק את המוצרים והשירותים שלנו, ואנו עשויים להעביר אליהם את נתוניך האישיים, לדוגמה

אם נאסוף ממך מידע בקשר למבצע עם מותג נוסף, יחד עם אחד משותפינו המהימנים, נקפיד להבהיר איזו מדיניות פרטיות של איזה שותף היא החלה. אם אתה סבור כי המידע האישי שלך נשלח אלינו ללא רשותך, אנא פנה אל  - info@ydb.co.il

אם התחברת אלינו ממקום הנמצא מחוץ למדינה שבה נמצאים כעת השרתים שלנו, שרתי שותף, או חבר בצוות שלנו, הנתונים שלך יחצו גבולות בינלאומיים.

אכיפת החוק

אנו נחשוף את המידע האישי שלך לגורמי אכיפת החוק, לרשויות ממשלתיות ולגורמים פרטיים ככל שנדרש על פי החוק. אנו עשויים, בנוסף, לגלות את נתוניך האישיים על מנת לציית להליך משפטי או לתהליך תביעות, כדי להגן על ביטחונו של אדם, או כדי להיענות לבקשות של צדדים שלישיים בעלי אינטרסים לגיטימיים. כל עוד איננו מנועים מכך מבחינה פרוצדורלית, ננסה ליידע אותך מתי חשפנו את נתוניך האישיים באחד התרחישים המתוארים לעיל.

אם אתה סבור כי לך או לצד שלישי שאתה נציגו החוקי יש אינטרס לגיטימי או זכות לגשת לנתונים האישיים הנערכים כעת על ידי קבוצת י.ד ברזאני ואתה סבור, כי זכות זו גוברת על האינטרסים ועל זכויות היסוד של נשוא הנתונים, אנא פנה אל - info@ydb.co.il.

אנליטיקה של האתר

פעילותך באתר שלנו עשויה להיות במעקב של שירות אנליטיקה אחד או יותר, כדוגמת Google Analytics. אתרים אלה עשויים לשמור קובצי Cookie במחשבך ולהשתמש בקובצי Cookie כדי לזהותך. ייתכן שנתונים אלה ישודרו תוך חציית גבולות בינלאומיים אם השרתים שלהם נמצאים במדינה אחרת. הנתונים שאנו אוספים דרך שירותים אלה יכולים לכלול מידע כגון באילו דפים ביקרת, כמה זמן שהית בהם וכד'. במקרים מסוימים, נתונים אלה עשויים להכיל מידע שיכול לשמש את קבוצת י.ד ברזאני על מנת לזהותך אישית.

מודעות ממוקדות

קבוצת י.ד ברזאני עשויה לפרסם או לעבוד עם צדדים שלישיים מהימנים כדי לפרסם מוצרים של קבוצת י.ד ברזאני באתרי אינטרנט אחרים באופן ממוקד. ייתכן שמודעות ממוקדות אלה יוצגו בפניך בהתבסס על אינטראקציות הנתונות במעקב בינך לבין קבוצת י.ד ברזאני או אתרים של שותפים, שיכולות לכלול קובצי Cookie או קוד javascript המוגש באתר קבוצת י.ד ברזאני לרוב על ידי צד שלישי מהימן.

בהתאם לפעילות בחשבונך, ייתכן שנכוון אליך פעולות שיווקיות. אנו עשויים להשתמש בתהליכי קבלת החלטות אוטומטיים כדי להחליט באיזה אופן לשווק לך.

 

היכן נשמרים הנתונים שלך

נתונים אישיים הנאספים על ידי קבוצת י.ד ברזאני מאוחסנים במגוון מקומות: בשרתים המופעלים על ידי קבוצת י.ד ברזאני, בשרתים המופעלים על ידי שותפינו המהימנים.

כיצד אנו מאבטחים את הנתונים שלך

קבוצת י.ד ברזאני משתמשת בפרקטיקות המקובלות בתעשייה כדי להגן על נתוניך האישיים, לרבות הצפנת הנתונים שלך. אנו משתמשים בהליכים פיזיים, אלקטרוניים, וניהוליים כדי לסייע להגן על המידע שלך, למנוע גישה בלתי מורשית אליו, לשמור על אבטחת הנתונים, ולהשתמש במידע בצורה נכונה, אם כי איננו ערבים לביטחונו.

אנו מוודאים כי גם שותפינו יפעלו בהתאם לנהגים המיטביים לשמירה על נתוניך.

כמה זמן אנו שומרים את הנתונים שלך

באופן כללי אנו שומרים את נתוניך האישיים אך ורק כל עוד הדבר נדרש כדי לספק את המוצרים והשירותים שאנו מציעים. אולם, קיימים מקרים מסוימים שבהם עדיין נחזיק את נתוניך לאחר שכבר אין צורך בהם עבור המוצרים והשירותים שלנו. לדוגמה: ככל שהכרחי על מנת להשלים חוזה עם שותף מהימן, בשל דרישות משפטיות או חוזיות, לרבות חוזים רגולטוריים, ולמטרות של חשבונאות פיננסית.

כיצד תבקש מאתנו למחוק את נתוניך האישיים

קבוצת י.ד ברזאני תשמור רק את הנתונים הדרושים לנו כדי לספק את המוצרים והשירותים שלנו, וככל שיש צורך כדי למלא אחר החוזים שלנו. אם רצונך שהנתונים שעליהם אנו מסתמכים כדי לספק את המוצרים והשירותים שלנו יוסרו, באפשרותך לבקש למחוק נתונים אלה על ידי שליחת בקשתך אל . אנו נמחק הכול, פרט לנדרש למטרות חוזיות או למטרות של ניהול רישום כמתחייב.

נשיב לכל בקשה להסיר נתונים אישיים בתוך 30 יום.

 

קישורים

האתר או חומרי התקשורת של קבוצת י.ד ברזאני עשויים לכלול קישורים לאתרים אחרים. איננו אחראים על נוהגי הפרטיות בכל קישור. אנו מעודדים אותך לשים לב מתי אתה עוזב את אתרנו ולקרוא את הצהרות הפרטיות של כל אתר האוסף ממך מידע המזהה אותך אישית.

 

הגבלות גיל

קבוצת י.ד ברזאני מיועד ללקוחות מגיל 18 ומעלה. אם ידוע לך על אדם מתחת לגיל 18 שמסר לנו מידע אישי או מזהה, אנא הודע לנו על כך על ידי פנייה אל info@ydb.co.il

 

יצירת קשר

בכל שאלה על מדיניות הפרטיות שלנו, על המוצרים והשירותים שלנו, או אם ברצונך לדווח על הפרת פרטיות, כתוב לנו לדוא"ל , אנו נשיב לכל הבקשות והשאלות בתוך 30 יום.